Afnemen bloedmonster wild zwijn

Instructie bloedafname wilde zwijnen in Gelderland
Het Wageningen Bionveterinary Reseach (WBVR) heeft van het Ministerie van EZ de opdracht gekregen om vanaf 1 juli tot minimaal eind 2019 een monitoringsonderzoek wilde zwijnen te coördineren. Via de FBE en WBE wordt u verzocht uw volledige medewerking te verlenen aan dit monitoringsonderzoek naar besmettelijke veeziekten zoals de Klassieke Varkenspest, Afrikaanse Varkenspest en de Ziekte van Aujeszky, zoals benoemd in de algemene voorschriften (E1) van de ontheffing grofwild.

Voor Gelderland is bepaald dat op jaarbasis 60 wilde zwijnen op de Veluwe (verdeeld over het seizoen) moeten worden bemonsterd en alle wilde zwijnen in de 0-standgebieden buiten de Veluwe. Alleen gekwalificeerde personen kunnen aan dit onderzoek meewerken; een absolute eis van het Ministerie.

In Gelderland beschikken de meeste jacht(akte)houders over een GP-verklaring. Voor de incidentele gevallen waarbij hij/zij geen GP-er is, beslist de WBE welke GP-er de monstername zal uitvoeren.

De uitgebreide instructie en het registratie formulier kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken:

https://www.wbe-vnw.nl/files/Instructie_Registratieformulier_bloedafname.pdfDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.